โชว์หุ่นสวยทั้งที โชว์ให้ไกลถึงมัลดีฟท์

11

เพลทแบนเนอรูปที่2_V2

ช้อป D24 เพื่อลุ้นไปมัลดีฟส์ฟรีได้เลย !!

กติกาและเงื่อนไข

 1. กติกา
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย 1 กันยายน – 16 ตุลาคม 2558
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • กด xxxxx ตามด้วยรหัส รหัสลุ้นทริปโชว์หุ่นสวย ในกล่องผลิตภัณฑ์ D24
 • 1 รหัส ถือเป็น 1 สิทธิ์เท่านั้น (1 รหัส ส่งได้ 1 ครั้ง ห้ามส่งซ้ำ)
 • 1 รหัส มีสิทธิ์ลุ้น 2 ต่อ

ต่อที่หนึ่ง มีสิทธิ์ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ (ไอโฟน 6) ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 รางวัล

รวม 5 สัปดาห์ 5 เครื่อง ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ ผ่านทาง www.d24official.com วันที่ 12, 19, 26 กันยายน และ 3, 10, 17 ตุลาคม 2558

D 24 จำนวน 40 กล่อง ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ที่ 1 จำนวน 5 กล่อง ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 12 ก.ย สัปดาห์ที่ 2 ถึง สัปดาห์ที่ 6 จำนวนรวม 35 กล่อง ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 19, 26 กันยายน และ 3, 10, 17 ตุลาคม 2558 ผ่านทาง www.d24official.com

ต่อที่สอง มีสิทธิ์ลุ้นทริป “โชว์หุ่นสวยทั้งที โชว์ให้ไกลถึงมัลดีฟส์” กับ D24 จำนวน 6 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวม 6 รางวัล ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ ผ่านทาง www.d24official.com วันที่ 17 ตุลาคม 2558

 • ตัดรอบการจับรางวัล ทุกวันศุกร์เวลา 24:00น. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง d24official.com
 • พนักงาน พนักงานตามสัญญาจ้างและครอบครัว ของบริษัท ดีสุด กรุ๊ป จำกัด พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆได้
 • คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด บริษัท สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

 

 1. การจับและประกาศผลรางวัล
 • จับรางวัล ณ บริษัท โซลูชั่น วัน โฮลดิ้ง จำกัด อยู่เลขที่ 46 ซอยริมคลองสามเสน ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และประกาศผลผู้โชคดีผ่านทาง d24official.com

รายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ 1 จับรางวัลในวันที่ 11 กันยายน 2558 ประกาศผลวันที่ 12 กันยายน 2558

ครั้งที่ 2 จับรางวัลในวันที่ 18 กันยายน 2558 ประกาศผลวันที่ 19 กันยายน 2558

ครั้งที่ 3 จับรางวัลในวันที่ 25 กันยายน 2558 ประกาศผลวันที่ 26 กันยายน 2558

ครั้งที่ 4 จับรางวัลในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ประกาศผลวันที่ 3 ตุลาคม 2558

ครั้งที่ 5 จับรางวัลในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ประกาศผลวันที่ 10 ตุลาคม 2558

ครั้งที่ 6 จับรางวัลในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ประกาศผลวันที่ 17 ตุลาคม 2558

 

สิ่งของที่เป็นของรางวัลคือ

ครั้งที่ 1

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์ไอโฟน 6 16g จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 24,900 บาท รวมมูลค่า 24,900 บาท

รางวัลที่ 2 D24 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,450 บาท รวมมูลค่า 7,250 บาท

รวมของรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 6 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,150 บาท

 

ครั้งที่ 2

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์ไอโฟน 6 16g จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 24,900 บาท รวมมูลค่า 24,900 บาท

รางวัลที่ 2 D24 จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 1,450 บาท รวมมูลค่า 10,150 บาท

รวมของรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 35,050 บาท

 

ครั้งที่ 3

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์ไอโฟน 6 16g จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 24,900 บาท รวมมูลค่า 24,900 บาท

รางวัลที่ 2 D24 จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 1,450 บาท รวมมูลค่า 10,150 บาท

รวมของรางวัลครั้งที่ 3 จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 35,050 บาท

 

ครั้งที่ 4

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์ไอโฟน 6 16g จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 24,900 บาท รวมมูลค่า 24,900 บาท

รางวัลที่ 2 D24 จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 1,450 บาท รวมมูลค่า 10,150 บาท

รวมของรางวัลครั้งที่ 4 จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 35,050 บาท

 

ครั้งที่ 5

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์ไอโฟน 6 16g จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 24,900 บาท รวมมูลค่า 24,900 บาท

รางวัลที่ 2 D24 จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 1,450 บาท รวมมูลค่า 10,150 บาท

รวมของรางวัลครั้งที่ 5 จำนวน 8 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 35,050 บาท

 

ครั้งที่ 6

รางวัลที่ 1 ทริป“โชว์หุ่นสวยทั้งที โชว์ให้ไกลถึงมัลดีฟส์”จำนวน 6 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)รางวัลละ 96,000 บาท รวมมูลค่า 576,000 บาท

รางวัลที่ 2 D24 จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 1,450 บาท รวมมูลค่า 10,150 บาท

รวมของรางวัลครั้งที่ 6 จำนวน 13 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 586,150 บาท

 

รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 51 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 758,500 บาท

 

 1. ติดต่อรับของรางวัล

1.ทางบริษัทฯจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.d24official.com

2.เอกสารหลักฐานในการติดต่อขอรับของรางวัลมีดังต่อไปนี้

(1) บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนา 1 ชุุด เเละรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด เเละรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ซิมโทรศัพท์ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม

(4) คูปองที่มีรหัสชิงโชค

มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ดีสุด กรุ๊ป จำกัด ที่อยู่: 39/4 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในวันเเละเวลาทำการภายใน 30 วัน นับเเต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัลในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *