กินดี หุ่นดี เที่ยวฟรี ที่โตเกียว กับ D24

tokyo

กติกา

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย 1 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2559  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด กด *490*44*xxxxxxxx#โทรออก ในกล่องผลิตภัณฑ์  D24, Drewind,  D24IN   1 รหัส ถือเป็น 1 สิทธิ์เท่านั้น (1 รหัส ส่งได้ 1 ครั้ง ห้ามส่งซ้ำ)

พนักงานตามสัญญาจ้างและครอบครัว ของบริษัท ดีสุด กรุ๊ป จำกัด  พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ / ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆได้ / คำตัดสินของบริษัทฯ ถือว่าเป็นสิ้นสุด บริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  /  ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล  / สงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ

 

ของรางวัล รวมมูลค่า 680,100 บาท

1. แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น  รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 4 รางวัล รวมมูลค่า 547,600 บาท (เดินทางวันที่ 20-24 ตุลาคม 2559)

2. iphone 6s Plus 16GB รางวัลละ 1 เครื่อง จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 132,500 บาท

 

เงื่อนไขการร่วมรายการ

·       ผู้โชคดีต้องแสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมสนุกและสำเนาบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากหลักฐานในการรับรางวัลไม่ครบ ขอระงับสิทธิ์ในการรับรางวัล

·       1 รหัสต่อการส่ง SMS 1 ครั้ง

รางวัลประจำสัปดาห์ iPhone 6S Plus 16GB จำนวน 1 รางวัล ทั้งหมด 5 ครั้ง จับรางวัลและประกาศผลในวันที่ 8, 22 สิงหาคม 5,19 กันยายน 3 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.

รางวัลแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น 4 วัน 2 คืน จำนวน 4  รางวัล  รางวัลละ 2 ที่นั่ง  จับรางวัลและประกาศผลในวันที่ 15, 29 สิงหาคม 12, 26 กันยายน 2559 เวลา 17.00 น.

รางวัลโทรศัพท์ iphone 6s Plus 16GB
วันจับรางวัลและประกาศผล
8 ,22 สิงหาคม 2559
5,19 กันยายน 2559
3 ตุลาคม 2559
รางวัลแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น
วันจับรางวัลและประกาศผล
15,29 สิงหาคม 2559
12,26 กันยายน 2559

การจับและประกาศผลรางวัล จับรางวัล ณ บริษัท โซลูชั่น วัน โฮลดิ้ง จำกัด อยู่ที่ 46 ซอยริมคลองสามเสน ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และประกาศผลผู้โชคดีผ่านทางทาง  www.d24official.com สิ่งของที่เป็นรางวัลคือ

–          ครั้งที่ 1  โทรศัพท์ iphone 6s Plus 16GB จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 26,500 บาท

–          ครั้งที่ 2  รางวัลแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า  136,900  บาท

–          ครั้งที่ 3  โทรศัพท์ iphone 6s Plus 16GB จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 26,500 บาท

–          ครั้งที่ 4  รางวัลแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า  136,900  บาท

–          ครั้งที่ 5  โทรศัพท์ iphone 6s Plus 16GB จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 26,500 บาท

–          ครั้งที่ 6  รางวัลแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า  136,900  บาท

–          ครั้งที่ 7 โทรศัพท์ iphone 6s Plus 16GB จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 26,500 บาท

–          ครั้งที่ 8  รางวัลแพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น จำนวน 1 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า  136,900  บาท

–          ครั้งที่ 9  โทรศัพท์ iphone 6s Plus 16GB จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 26,500 บาท

รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 9  รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 680,100 บาท

ติดต่อรับรางวัล

1.ทางบริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.d24official.com

2. เอกสารหลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัลมีดังต่อไปนี้

2.1 บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนา 1 ชุด และรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด และรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 ซิมโทรศัพท์ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรม

2.4 กล่องสินค้าที่มีรหัสชิงโชค มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท ดีสุด กรุ๊ป จำกัด ที่อยู่ : 39/4 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ ทำการประกาศผลรางวัลในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัล / ดูรายละเอียดกติกา เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง  www.d24official.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *